CHECK - UP

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Üre, Bun

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Kreatinin

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Kolesterol, HDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL

Kolesterol, Total

Trigliserid

SGOT (AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)

ALP

GGT

Total Bilirubin

Karaciğerin safra üretimi ve atımı hakkında bize bilgi verir

Na (Sodyum)

Vücut sıvı ve elektrolit dengesini belirlemek amacıyla yapılır.

Cl (Klor)

K (Potasyum)

Yorgunluk,güçsüzlük ve kalp ritmi bozukluğu tanısında önemlidir.

Ca (Kalsiyum)

Rutin panelin bir bölümü olarak böbrek hastalıklarının, kemik metabolizmasının ve paratiroid bezinin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir parametredir.

P (Fosfor)

ASO

Üst sonulum yolu infeksiyonu sonrası gelişebilen Romatizma ve Böbrek iltihabının tanısında kullanılır.

RF

Esas olarak romatizmal hastalıkların  teşhisine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Albumin

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.

Demir  (Fe)

Serumdaki  demir miktarını anlatır. Anemilerin teşhis ve ayrımında kullanılır.

Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC)

Serumun demire doygunluğu  ve demir depoları hakkında bilgi verir.

HbA1c

Diyabet (şeker hastalığı) nın uzun süreli takibinde kullanılır.

Kan Sayımı - Hemogram 24 Parametre

Anemi (Kansızlık) başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok hastalığın tanısında kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı)

Özellikle tümör olguları başta olmak üzere kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, infeksiyon hastalıklarının  tanısı ve takibinde kullanılan genel bir testtir.

Dışkıda Gizli Kan

Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

FT3

FT4

CRP, HS (hassas)

Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.

HBsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HIV

AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir .

ANTİ-HCV

Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HBs

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CA 19/9

Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılırlar.

CEA (Karsinoembriyonik Antijen)

CA 125

CA15-3

AFP (Alfa-Fetoprotein)

PSA, Serbest

Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.

PSA, Total

Vitamin B12

Özellikle beyin ve sinirlerin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Vitamin D3

Kemik sağlığının tespitinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler;

Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler;

Muayene

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Üre, Bun

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Kreatinin

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Kolesterol, HDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL

Kolesterol, Total

Trigliserid

SGOT (AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)

ALP

GGT

Total Bilirubin

Karaciğerin safra üretimi ve atımı hakkında bize bilgi verir

Na (Sodyum)

Vücut sıvı ve elektrolit dengesini belirlemek amacıyla yapılır.

Cl (Klor)

K (Potasyum)

Yorgunluk,güçsüzlük ve kalp ritmi bozukluğu tanısında önemlidir.

Ca (Kalsiyum)

Rutin panelin bir bölümü olarak böbrek hastalıklaının, kemik metabolizmasının ve paratiroid bezinin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir parametredir.

P (Fosfor)

ASO

Üst sonulum yolu infeksiyonu sonrası gelişebilen Romatizma ve Böbrek iltihabının tanısında kullanılır.

RF

Esas olarak romatizmal hastalıkların  teşhisine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Albumin

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.

Demir  (Fe)

Serumdaki  demir miktarını anlatır. Anemilerin teşhis ve ayrımında kullanılır.

Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC)

Serumun demire doygunluğu  ve demir depoları hakkında bilgi verir.

HbA1c

Diyabet (şeker hastalığı) nın uzun süreli takibinde kullanılır.

Kan Sayımı - Hemogram 24 Parametre

Anemi (Kansızlık) başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok hastalığın tanısında kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı)

Özellikle tümör olguları başta olmak üzere kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, infeksiyon hastalıklarının  tanısı ve takibinde kullanılan genel bir testtir.

Dışkıda Gizli Kan

Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

FT3

FT4

CRP, HS (hassas)

Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.

HBsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HIV

AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir .

ANTİ-HCV

Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HBs

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CA 19/9

Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.

CEA (Karsinoembriyonik Antijen)

CA 125

CA15-3

AFP (Alfa-Fetoprotein)

PSA, Serbest

Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.

PSA, Total

Vitamin B12

Özellikle beyin ve sinirlerin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Vitamin D3

Kemik sağlığının tespitinde kullanılır.

 

 

Kardiyolojik İncelemeler;

Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Mammografi

Meme kanserinin erken tanısında kullanılır

Meme Ultrasonografisi

Muayeneler;

Muayene

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Üre, Bun

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Kreatinin

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Kolesterol, HDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL

Kolesterol, Total

Trigliserid

 

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)

ALP

GGT

Na (Sodyum)

Vücut sıvı ve elektrolit dengesini belirlemek amacıyla yapılır.

Cl (Klor)

K (Potasyum)

Yorgunluk,güçsüzlük ve kalp ritmi bozukluğu tanısında önemlidir.

Ca (Kalsiyum)

Rutin panelin bir bölümü olarak böbrek hastalıklaının, kemik metabolizmasının ve paratiroid bezinin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir parametredir.

P (Fosfor)

Demir  (Fe)

Serumdaki  demir miktarını anlatır. Anemilerin teşhis ve ayrımında kullanılır.

Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC)

Serumun demire doygunluğu  ve demir depoları hakkında bilgi verir.

Kan Sayımı - Hemogram 24 Parametre

Anemi (Kansızlık) başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok hastalığın tanısında kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı)

Özellikle tümör olguları başta olmak üzere kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, infeksiyon hastalıklarının  tanısı ve takibinde kullanılan genel bir testtir.

     

Dışkıda Gizli Kan

Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

FT4

CRP, HS (hassas)

Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.

HBsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HIV

AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir .

ANTİ-HCV

Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.

PSA, Serbest

Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.

PSA, Total

Vitamin B12

Özellikle beyin ve sinirlerin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler;

Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

 

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler;

Muayene

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Üre, Bun

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Kreatinin

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Kolesterol, HDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL

Kolesterol, Total

Trigliserid

 

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)

ALP

GGT

Na (Sodyum)

Vücut sıvı ve elektrolit dengesini belirlemek amacıyla yapılır.

Cl (Klor)

K (Potasyum)

Yorgunluk,güçsüzlük ve kalp ritmi bozukluğu tanısında önemlidir.

Ca (Kalsiyum)

Rutin panelin bir bölümü olarak böbrek hastalıklaının, kemik metabolizmasının ve paratiroid bezinin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir parametredir.

P (Fosfor)

Demir  (Fe)

Serumdaki  demir miktarını anlatır. Anemilerin teşhis ve ayrımında kullanılır.

Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC)

Serumun demire doygunluğu  ve demir depoları hakkında bilgi verir.

Kan Sayımı - Hemogram 24 Parametre

Anemi (Kansızlık) başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok hastalığın tanısında kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı)

Özellikle tümör olguları başta olmak üzere kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, infeksiyon hastalıklarının  tanısı ve takibinde kullanılan genel bir testtir.

     

Dışkıda Gizli Kan

Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

FT4

CRP, HS (hassas)

Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.

HBsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HIV

AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir .

ANTİ-HCV

Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.

Vitamin B12

Özellikle beyin ve sinirlerin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

 

 

Kardiyolojik İncelemeler;

Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Meme Ultrasonografisi

 

Muayeneler;

Muayene

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

 

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Kreatinin

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Kolesterol, HDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL

Kolesterol, Total

Trigliserid

SGOT(AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)

ALP

GGT

Albumin

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.

K (Potasyum)

Yorgunluk,güçsüzlük ve kalp ritmi bozukluğu tanısında önemlidir.

Kan Sayımı - Hemogram 24 Parametre

Anemi (Kansızlık) başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok hastalığın tanısında kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı)

Özellikle tümör olguları başta olmak üzere kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, infeksiyon hastalıklarının  tanısı ve takibinde kullanılan genel bir testtir.

     

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

CRP, HS (hassas)

Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.

HBsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HBs

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler;

EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler;

Muayene

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler

     

 

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

 

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Kreatinin

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Kolesterol, HDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL

Kolesterol, Total

Trigliserid

SGOT(AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)

ALP

GGT

Albumin

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.

 

Rutin panelin bir bölümü olarak böbrek hastalıklaının, kemik metabolizmasının ve paratiroid bezinin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir parametredir.

Ca(Kalsiyum)

K (Potasyum)

Yorgunluk,güçsüzlük ve kalp ritmi bozukluğu tanısında önemlidir.

Kan Sayımı - Hemogram 24 Parametre

Anemi (Kansızlık) başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok hastalığın tanısında kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı)

Özellikle tümör olguları başta olmak üzere kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, infeksiyon hastalıklarının  tanısı ve takibinde kullanılan genel bir testtir.

     

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

CRP, HS (hassas)

Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.

HBsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HBs

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

PSA, Serbest

Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.

PSA, Total

Dışkıda Gizli Kan

Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler;

Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler;

Muayene

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

 

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Kreatinin

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Kolesterol, HDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL

Kolesterol, Total

Trigliserid

SGOT(AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)

ALP

GGT

Albumin

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.

K (Potasyum)

Yorgunluk,güçsüzlük ve kalp ritmi bozukluğu tanısında önemlidir.

Kan Sayımı - Hemogram 24 Parametre

Anemi (Kansızlık) başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok hastalığın tanısında kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı)

Özellikle tümör olguları başta olmak üzere kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, infeksiyon hastalıklarının  tanısı ve takibinde kullanılan genel bir testtir.

     

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

CRP, HS (hassas)

Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.

HBsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HBs

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

 

 

Kardiyolojik İncelemeler;

EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler;

Muayene

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

 

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Kreatinin

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Kolesterol, HDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL

Kolesterol, Total

Trigliserid

SGOT(AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)

ALP

GGT

Albumin

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.

 

Rutin panelin bir bölümü olarak böbrek hastalıklaının, kemik metabolizmasının ve paratiroid bezinin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir parametredir.

Ca(Kalsiyum)

K (Potasyum)

Yorgunluk,güçsüzlük ve kalp ritmi bozukluğu tanısında önemlidir.

Kan Sayımı - Hemogram 24 Parametre

Anemi (Kansızlık) başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok hastalığın tanısında kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı)

Özellikle tümör olguları başta olmak üzere kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, infeksiyon hastalıklarının  tanısı ve takibinde kullanılan genel bir testtir.

     

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

CRP, HS (hassas)

Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.

HBsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HBs

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

 

 

Dışkıda Gizli Kan

Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler;

Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler;

Muayene

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler