DİASTOMETAMYELİ

DİASTOMETAMYELİ

Split kord malformasyonu (SKM) diğer adıyla diastometamyeli nedir?

 

Split kord malformasyonu (SKM) diğer adıyla diastometamyeli, gelişimsel embriyolojik bir orta hat anomalisi olup, spinal kordun posterior vertebral elemanlarla sagital spinal yarıklanma sonucu iki adet omurilik oluşumuyla karakterize nadir görülen bir spinal disrafizmdir. Doğustan bel bölgesinde doğuştan aşırı kıllanma görülebilir ve erken teşhiste uyarıcı belirtidir. Cilt bozukluğu olmayan SKM’li hastalar daha çok çocukluk çağında minör travmayı takiben bel, bacak ağrısı ve perianal disestezi ile ortaya çıkar ve tanı konur. SKM’li hastaların pek çoğunda yavaş ve ilerleyici nörolojik bozulma, ilerleyen yaşlarla birlikte alt ekstremite ve omurgayı içeren ortopedik şekil bozuklukları görülür.

Bizim hastamız Erol Turan da doğuştan bel bölgesinde kıllanma olmasına rağmen o dönemde teşhis konulmamış, yaşı ilerledikçe bel ve bacaklarda ağrı şikayetleri başlamış, daha sonra ayaklarda uyuşma ve yürüyememe oluşmuş. Bunun üzerine gittiği doktorlar tarafından diastometamyeli teşhisi konmuş  yaklaşık 8 ay önce opere edimiş. Fakat diastometaliye sebep olan kemik parça alınamadığı için hastada herhangi bir düzelme olmamış. Bize geldiğinde istirahat de bile şiddetli ağrıları ve uyuşmaları oluyordu. Yapılan muayenesinde sol ayakta daha fazla olan kuvvet kaybı mevcuttu. Hastaya yaklaşık 5.5 saat süren bir ameliyatla omuriliğini ikiye ayıran kemik parça ve aradaki dokular temizlenerek omuriliği tek parça haline getirildi. Ameliyattan sonra ayaklarındaki kuvvetsizlikleri düzelen hastanın uyuşmaları da geçti. Daha rahat yürüdüğü görüldü.

Hastanemizde göreve yeni başlayan Yrd. Doç. Dr. Fevzullah Akyüz tarafından tüm beyin ve sinir hastalıkları (beyin tümörü, omurilik hastalıkları, beyin kanamaları, omurga kırıkları vs) teşhis ve tedavi edilmekte olup Sakaryalıların artık bu problemler için hastalarını başka illere götürmelerine gerek kalmayacaktır.

Hastamız Erol TURAN' a bizi tercih ettiği için teşekkür eder sağlıklı günler dileriz.