YÖNETİCİ CHECK UP KADIN

YÖNETİCİ CHECK UP KADIN

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Üre, Bun

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Kreatinin

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Kolesterol, HDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL

Kolesterol, Total

Trigliserid

 

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)

ALP

GGT

Na (Sodyum)

Vücut sıvı ve elektrolit dengesini belirlemek amacıyla yapılır.

Cl (Klor)

K (Potasyum)

Yorgunluk,güçsüzlük ve kalp ritmi bozukluğu tanısında önemlidir.

Ca (Kalsiyum)

Rutin panelin bir bölümü olarak böbrek hastalıklaının, kemik metabolizmasının ve paratiroid bezinin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir parametredir.

P (Fosfor)

Demir  (Fe)

Serumdaki  demir miktarını anlatır. Anemilerin teşhis ve ayrımında kullanılır.

Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC)

Serumun demire doygunluğu  ve demir depoları hakkında bilgi verir.

Kan Sayımı - Hemogram 24 Parametre

Anemi (Kansızlık) başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok hastalığın tanısında kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı)

Özellikle tümör olguları başta olmak üzere kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, infeksiyon hastalıklarının  tanısı ve takibinde kullanılan genel bir testtir.

     

Dışkıda Gizli Kan

Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

FT4

CRP, HS (hassas)

Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.

HBsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HIV

AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir .

ANTİ-HCV

Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.

Vitamin B12

Özellikle beyin ve sinirlerin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

 

 

Kardiyolojik İncelemeler;

Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Meme Ultrasonografisi

 

Muayeneler;

Muayene

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler