Akciğer kanseri

Akciğer kanseri

Dünyada her yıl yaklaşık iki milyon kişi akciğer kanseri tansı almakta ve yaklaşık  1,8 milyonu bu hastalık nedeni ile ölmektedir.

Türkiye de ise her yıl yaklaşık 35 bin insanımız akciğer kanseri tanısı almaktadır.

Akciğer kanseri halen tüm dünyada görülen kanser hastalıkları içinde birinci sırada gelmektedir. Erkeklerde  birinci sırada görülen kanser türü iken , erkek ve kadınlar birlikte değerlendirildiğinde deri kanserinden sonra ikinci sırada gelmektedir.

Bütün veriler akciğer kanserine en sık sebep olan etkenin tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı olduğunu göstermektedir.  Hiç içmeyenlerde akciğer kanseri riski yüzde birden düşük iken ağır içicilerde risk yüzde 30 ların üzerindedir.  Genetik faktörler, çevresel toksinler, asbest ve kimyasallar radon gazı maruziyeti gibi sebepleri de olsa , sigara ve tütün ürünleri kullanımı açık ara önde giden sebep olmaya devam etmektedir.

Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarıcıdır  . Erken evrede tedavi ile hayatta kalma  şansı % 70 lerde iken  ileri evrelerde maalesef bu oranlar çok düşüktür.

Her ne kadar   akciğer kanserinde  genetik taramalar ile hedefe yönelik akıllı tedaviler ve immün bağışıklama tedavileri  gelişiyor olsa da halen erken tanı ve cerrahi yöntem başarıda  ilk sırada yer almaktadır.

Bu nedenle bir  çok ülkede kanser tarama programları ve akciğer kanseri için tarama yöntemleri ve pilot çalışmalar yapılmaktadır.

Bu amaçla ülkemizde kanser tarama merkezleri sabit ve gezici üniteler olmakla beraber,  akciğer kanseri taraması için geleceğe ışık tutacak yeni pilot çalışmalara ve tarama programlarına ihtiyaç vardır.

Özellikle sigara içen ve ailesinde birinci derece akrabalarında kanser  görülen kişilerin yılda belli aralıklarla düzenli doktor kontrollerini yaptırmaları ve basit akciğer filmi çektirerek  kontrollerini yaptırmaları önemlidir.

Ayrıca geçmişten bugüne gelinen noktada bazı başarılar elde edilse de  kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile tütün ve tütün ürünleri kullanımına sınırlama getirmek için daha çok çabaya ve önleme ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1 Türk Toraks Derneği onkoloji çalışma grubu bülteni .
2- Türk Tıbbİ Onkoloji Derneği bülteni


Beyhekim Resmi Logo

YENİLİYOR, YENİLENİYOR, GELİŞİYORUZ

Son değişiklik zamanı: 07.02.2024, 21:59Özel Beyhekim Hastanesi – Her Hakkı Saklıdır.Powered by: EVS Dijital

Son değişiklik zamanı: 07.02.2024, 21:59