Amaç-Hedef

Hastane Kalite Yönetim Sistemi, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak Türkiye’de sağlık alanında hizmet sunan tüm hastanelere de, öncelikli olarak standartları karşılamaya yönelik başarı hedefleri oluşturmak ve akabinde optimal kalite düzeyini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

Belirtilen amaç doğrultusunda oluşturulan sistem, hastanelerde Kalite Yönetim Birimlerinin sorumluluğundadır. Kalite Yönetim Biriminin sorumlusu Kalite Yönetim Direktörüdür.

1) AMAÇ: SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTIRMAK:
Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

HEDEF: Yeni hastanemizde hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak, Optimal şartlarda çalışır duruma getirmek, yoğun bakım, palyatif tıbbi hizmet birimlerinin açılması, çalışır duruma getirilmesi, eksik olan uzman hekim kadrolarının tamamlanmasını sağlamak. Yataklı servislerde, faal olmayan servisleri çalışır duruma getirmek, hasta yatış oranlarını artırmak.

2) AMAÇ: HASTANE ALTYAPI, DONANIM, CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ:
Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite, verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm altyapı, cihaz, donanım eksikliklerini gidermek.

HEDEF: Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak, Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak.

3) AMAÇ: HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK:
Hastanenin elektrik su tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak.

HEDEF: Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak, Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında dinlenebileceği personel ve doktor dinlenme odasını aktif hale geçirmek.

4) AMAÇ: HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK:

HEDEF: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek, bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını artırmak.

5) AMAÇ: HASTA, HASTA YAKINLARI, HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ ARASINDA İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK:

HEDEF: Hastane çalışanlarına hasta hakları, vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek, dilek şikâyet kutularındaki istekleri, şikâyetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak, hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak, hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak.


Beyhekim Resmi Logo

YENİLİYOR, YENİLENİYOR, GELİŞİYORUZ

Son değişiklik zamanı: 16.08.2022, 10:36Özel Beyhekim Hastanesi – Her Hakkı Saklıdır.Powered by: medicofix

Son değişiklik zamanı: 16.08.2022, 10:36