Ateşli Havale (Febril Konvülsiyon)

Ateşli Havale (Febril Konvülsiyon)

beyhekim_atesli-havale-febril-konvulsiyon.jpeg

Ateş eşliğinde ortaya çıkan havaledir. Çocukluk çağı havalelerinin en sık görülenidir. Sıklıkla 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, en sık 18-22 aylar arasında görülür. Ailesel geçişin olduğu düşünülmektedir.
Havale bilinç kaybı, gözlerde kayma, dudaklarda morarma, nefesin kesilmesi, vücudun tümü ya da bir bölümünde kasılma, idrar veya dışkı kaçırma şeklinde ortaya çıkabilir. Havale öncesi ya da sonrasında 38,5 derece veya üstünde ateş vardır.
Ateşli havale genellikle kısa sürer; çoğu zaman 3 dakikadan kısadır ve hasta hekime ulaştığında havale bitmiştir. Hastaların ¼’inde ateşin ilk bulgusu ateşli havale olabilir.
15 dakikadan kısa süren, 24 saat içinde yinelemeyen havaleler basit havale olarak adlandırılır.

Nöbetin Tekrarlama Riskleri
• İlk ateşli havalenin bir yaşın altında geçirilmesi
• Birinci derece yakınlarda sara ya da ateşli havale öyküsünün bulunması
• Sık enfeksiyon geçirme
• Havalenin ateş hafif yüksekken (40 derecenin altında) ortaya çıkması
• Ateş yükselmesiyle havale arasındaki sürenin 2 saatten kısa olması
• Aileye bilgi ve uyarılar:
• Ateşli havalede ailesel yatkınlık olabilir
• Ateşli havale sara nöbeti değildir
• Üç yaştan sonra tekrarlama riski düşüktür
• Kısa süreli ateşli havale beyin hasarı yapmaz
• Aşı uygulaması risk taşımaz

Ateşli Havale 1/3 Oranında Tekrarlayabilir ve Bu Durumda;
• Hastanın düz bir zeminde yan yatırılması
• Hastayı tutarak havaleyi durdurmaya çalışılmaması
• Kasılmalar sırasında çene, kol ve bacakları açmaya uğraşılmaması
• Ağızdan hiçbir şey verilmemesi
• Soğan veya başka bir maddenin koklatılmaması
• Hastanın üstüne soğuk su dökülmemesi, ancak ılık su ile duş yaptırılabilir.


Beyhekim Resmi Logo

YENİLİYOR, YENİLENİYOR, GELİŞİYORUZ

Son değişiklik zamanı: 07.02.2024, 21:59Özel Beyhekim Hastanesi – Her Hakkı Saklıdır.Powered by: EVS Dijital

Son değişiklik zamanı: 07.02.2024, 21:59