Op.Dr. Ali ŞENBAŞ

Op.Dr. Ali ŞENBAŞ

Title:

Description:


Op.Dr. Ali ŞENBAŞ

Ali şenbaş

UZMANLIK: ÜROLOJİ (BEVLİYE)

DOĞUM TARİHİ: 06.11.1955

EĞİTİM:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (1974-1980)

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ (UZMANLIK) (1985-1989)

DENEYİM:

SSK ADAPAZARI HASTANESİ -YENİKENT DEVLET HASTANESİ (1989-2005)

ÖZEL BEYHEKİM HASTANESİ (2005-)

KURS SEMİNER ve ALINAN SERTİFİKALAR:

ÜROLOJİ, ÜRO-ONKOLOJİ, ÜROLOJİK CERRAHİ, STRES-İNKONTİNANS DERNEKLERİ KONGRELERİ VE SEMPOZYUMLARI

CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI ve İNFERTİLİTE KONGRESİ (RUTİN VE KOMPLİKE PENİS PROTEZİ UYGULAMALARI KURSU)

TRANS ÜRETRAL PROSTAT CERRAHİSİ (TUR-P) KURSU

EREKTİL DİSFONKSİYON (ERKEK CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI) TEDAVİSİ- EDSWT (ŞOK DALGA) SERTİFİKASYON KURSU

ÜYE OLUNAN DERNEK ve STK’LAR:

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ

ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ

ANDROLOJİ DERNEĞİ

KONTRİNAS DERNEĞİ

ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ

YABANCI DİL: İNGİLİZCE

TEDAVİ ALANLARI:

SÜNNET

ENDOSKOPİK ÜRETRER TAŞI TEDAVİSİ

PROSTAT BİYOPSİSİ

ED ŞOK TEDAVİSİ

EDSWT (EREKTİL DİSFONKSİYONDA ŞOK DALGA TEDAVİSİ)

BİPOLAR TUR- PROSTOTEKTOMİ TUR- MESANE TM

Op. Dr. Ali ŞENBAŞ 2005 yılından bu yana hastanemizde üroloji (bevliye) uzmanı olarak görev yapmaktadır. Polikliniğimize gelen kadın ve erkek hastaların üriner sistemlerini ayrıca erkek hastaların üreme sistemlerini incelemektedir.  Böbreklerin, idrar kanallarının (üreterler), idrar kesesinin (mesane) ve işeme kanalının (üretra) tanı, tetkik ve tedavilerini yapmaktadır. Üriner sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisini gerçekleştirmektedir. Polikliniğimizde açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatlar da gerçekleştirilir. Polikliniğimize sünnet işlemi de gerçekleştirilmektedir. Prostat biyopsisi, ED şok tedavisi, EDSWT (Erektil disfonksiyonda şok dalga tedavisi) gibi operasyonlar da ayrıca gerçekleştirilmektedir. Böbrek, mesane, prostat, testis kanserleri açık ve endoskopik (kapalı) ameliyatları ve medikal tedavilerini kapsayan ürolojik onkoloji de bulunmaktadır. Erkek infertilitesi (kısırlık), erektil disfonksiyon (sertleşme sorunları), medikal ve girişimsel tedaviler de uygulanmaktadır.


Poliklinik
ÜROLOJİ ( BEVLİYE )


Beyhekim Resmi Logo

YENİLİYOR, YENİLENİYOR, GELİŞİYORUZ

×