Biyokimya

Biyokimya, insan, hayvan, bitki gibi canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Gelişmiş ya da basit her türlü canlının kendine göre bir kimyası vardır ve hepsi biyokimyanın konusudur. Canlı dokularından ayrıştırılan her maddenin o canlının fonksiyonlarında çeşitli görevleri bulunmaktadır ve hepsi bir denge halindedir. Bu dengedeki en ufak bir bozukluk ardı sıra gelen pek çok sorunu doğurur. Bazen de herhangi bir sorundan dolayı bu denge bozulur.
Klinik Biyokimya hastalıkların tanısı, benzerlerinin birbirinden ayırt edilmesi ve hastalık sürecinin izlenmesi açısından vücudun çeşitli sıvılarının, salgılarının ve doku örneklerinin moleküler düzeydeki maddelerin miktarını, analizlerle kalitatif ve kantitatif olarak inceleyen bilim dalıdır. Klinik Biyokimya’dan elde edilen sonuçlar hastalıkların tanısına destek, yol gösterici ya da öncü olabilirler.
Klinik Biyokimya’nın hastalıkların tanısındaki tamamlayıcı rolünün yanı sıra Koruyucu Hekimlik bakımından da büyük önemi vardır. Kişilerin hastalık belirtileri ortaya çıkmadan klinik biyokimyasal incelemeleri sonucunda elde edilen parametreler ileride ortaya çıkma eğiliminde olan hastalıkların önceden saptanmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.
Klinik Biyokimya laboratuvarları, başvuran hastalara en güvenilir ve kaliteli sonucu en kısa zamanda vermeyi amaçlayan birimlerdir. Klinik Biyokimya laboratuvarlarında biyokimya uzmanları idareciliğinde biyologlar, laboratuvar teknisyenleri ve diğer görevli personel koordineli bir şekilde çalışarak hastalara ve klinisyenlere hizmet ederler.

Poliklinik Doktorlarımız


Beyhekim Resmi Logo

YENİLİYOR, YENİLENİYOR, GELİŞİYORUZ

Son değişiklik zamanı: 13.05.2024, 21:07Özel Beyhekim Hastanesi – Her Hakkı Saklıdır.Powered by: EVS Dijital

Son değişiklik zamanı: 13.05.2024, 21:07