Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktorun Görevleri ve Özellikleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman doktorları isminden de anlaşılacağı gibi diğer tıp bilim dallarından farklı olarak hem hasta hem de sağlıklı çocukları takip eder. Sağlıklı çocukların takibinde fiziksel ve ruhsal gelişim izlenir ve saptanan gerilemelerin ya da duraklamaların organik hastalıklarla bağlantısı araştırılır. Aşı takibi, demir – D vitamini eksikliği, işitme – görme taramaları ve uygulaması yapılır, sosyal pediatri alanı ile çocuk ihmal ve istismarı üzerine çalışılır.
Çocuk psikososyal bir varlıktır, 0-18 yaş arası tüm insanlar psikososyal ve hukuki olarak “çocuk” kabul edilir ve hastalandıklarında çocuk doktoru tarafından tedavi edilir. Her yaş ve hatta her ayda gelişim gösterirler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları sürekli ve hızlı gelişen bu organizmanın sağlık sorunları ve gelişimleri ile yakından ilgilenir.
Çocuk doktorları kendi branşları konusunda ulusla ve uluslararası birçok konferans ve sempozyumu yakından takip eder. Bu durum çocuk hastalıkları konusunda dünya genelinde ortaya çıkan farklı hastalıklar ile ilgili ve mevcut hastalıklara bağlı olarak geliştirilen tedavi yöntemleri konusunda detaylı bilgi sahibi olunmasını sağlar. Çocuk doktorluğu mesleği sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir özelliğe sahiptir. Çocuk hekimlerinde, çocukların tedirgin olmasını önleyecek şekilde şefkatli bir tutum sergilemek, mükemmel iletişim kabiliyeti göstermek, analitik zekaya sahip olmak, problem çözmeye yarayan yaratıcı zekaya sahip olmak gibi ek yetenekler mevcut olmalıdır. Her ne kadar bilimsel olarak teorik bilgiye hakim olsa da bir çocuk doktoru eğer hasta ve ailesi ile iletişim kuramaz, çocukla bağlantı sağlayamazsa hastasını muayene dahi edemez.
Çocuk hastalar az ilaç- çok izlem prensibine göre takip edilir ve diğer dallardan daha sık, uzun süreli yatış ve tetkik gerektirir. Bu yatışlarda temel amaç tedavi yanında çocuğun hekim tarafından birebir izlenmesini sağlamaktır.
Hastanemizde,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü, alanında çok deneyimli uzmanlardan oluşan hekim kadrosuyla, poliklinik, yataklı tedavi ve yenidoğan yoğun bakım alanlarında tanı ve tedaviye yönelik hizmet vermektedir.

Poliklinik Doktorlarımız


Beyhekim Resmi Logo

YENİLİYOR, YENİLENİYOR, GELİŞİYORUZ

Son değişiklik zamanı: 16.08.2022, 10:36Özel Beyhekim Hastanesi – Her Hakkı Saklıdır.Powered by: medicofix

Son değişiklik zamanı: 16.08.2022, 10:36