Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon (FTR)

Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon (fizik tedavi ve rehabilitasyon) romatizmal hastalıklar, kas- iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıkla, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşan, tüm yaş gruplarında özürlülüğe rehabilitasyonuyla ilgilenen tıp dalıdır.
Hastanemizde fiziksel tıp ve rehabilitasyon ünitesinde kişiye özel tedavi programları uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır;
Sıcak Tedavisi: Yüzeysel ısıtıcılar olarak hotpacker, ısıtıcı yastıklar ve parafin uygulanabilir. Hotpack silikat jel ile dolu kumaş torbasıdır. Silikat jeli su çekerek 60-700C’ye kadar ısıtıldıktan sonra bir havluya sarılarak 20-30 dakika ısısını kaybetmeden uygulanabilir. Uygulama alanına göre 1-4 cm’lik doku derinliğinde 1, 1-3.30C’lık ısı artışı sağlayabilirler.
Soğuk Tedavisi: Soğuk tedavisinde coldpack uygulanır. Soğuk tedavi; ödemi, ağrıyı, kas tonusunu azaltır ve kas spazmını çözer.
Ultrason ile Tedavi: Cilt ve cilt altı yağ dokusundan çok, derin dokularda (kas, tendon, ligaman ve kemikte) ısınmaya yol açan bir yöntemdir. Ultrason yüksek frekanslı ses dalgasıdır. Doku tarafından emilen ses dalgası ısı enerjisine dönüşür ve kas- kemik gibi derin dokuları ısıtmada kullanılır.Ultrasonun dokulardaki sıvının hareketini sağlayan mikromasaj etkisi de vardır; ödemli dokularda bu etkiden yararlanılır, yara iyileşmesi hızlandırılır.
Lazer ile Tedavi: Fizik tedavide düşük yoğunluklu, ısıtıcı etkisi olmayan lazer kullanılır. Dolaşımı, biyolojik aktiviteyi artırır, hücreler arası ilişkiyi düzenler, kolajen sentezini artırır ve doku iyileşmesini hızlandırır.
Aralıklı Pnömaik Kompresyon Tedavisi: Aralıklı basınç uygulayarak toplardamarlar ve lenf damarlarındaki sıvının kol veya bacaktan kalbe doğru pompalanmasını sağlar. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur. Ödem ve lenfödem tedavisinde uygulanır.
Elektrik Stimülasyonu: Tens deri üzerine yerleştirilen yüzeysel elektrorlar aracılığıyla uygulanan ağrı kesici elektrik akımıdır. Elektrik akımlarıyla ağrının omurilik seviyesinde iletimini baskılar.
Traksiyon: Traksiyon, çekme kuvvetiyle yumuşak dokuları germeye ve eklem yüzeyleri ve kemik yapıları birbirinden ayırmaya yarayan bir tekniktir. Manuel, mekanik, motorize veya hidrolik olabilir.
Traksiyonun Omurgadaki Etkileri:
Traksiyon disk hernisi (fıtık) tedavisinde kullanılır. Ciddi kemik erimesi, kireçlenmeye bağlı çok seviyeli bel fıtığı, omurgada stabilite kaybı, omurgada kırık, ciddi omurilik basısı, enfeksiyon ve tümör varlığında uygulanmaz.
MASAJ
Ortez Uygulamaları: Vücudu desteklemek, düzeltmek, hareketini engellemek ve fonksiyonel hareket sağlamak amacıyla kullanılan cihazlara ortez denir. FTR alanında boyun- bel korseleri, el bileği aletleri ve yürüme ortezleri sıklıkla reçete edilen ortezlerdir. Yürüme ortezlerin amacı, hastanın ayağa kaldırılması ve normale en yakın şekilde yürümesini sağlamaktır.
• Bel-Boyun Ağrıları
• Osteoartrit
• Fibromiyalji
• Skolyoz
• Osteoporoz
• Tendinitler
• Topuk Ağrıları
• Artroskopi- artroplasti sonrası rehabilitasyon
• El cerrahisi sonrası (kas- tendon- sinir yaralanması) rehabilitasyon
• Kırık sekeli rehabilitasyonu
• Spor yaralanması rehabilitasyonu
• Hemipleji, parapleji
• Omurilik Yaralanması
• Multipl Skleroz
• Parkinson,
• Fasial Paralizi
• Serebral Palsi
• Spina Bifida
• Kas Hastalıkları
• Brakial pleksus yaralanmaları
• Tortikolis
• Lenf ödem

Hastanemizde,
Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon bölümü, alanında çok deneyimli uzmanlardan oluşan hekim kadrosuyla, poliklinik, yataklı tedavi bölümleriyle tanı ve tedaviye yönelik hizmet vermektedir.

Poliklinik Doktorlarımız


Beyhekim Resmi Logo

YENİLİYOR, YENİLENİYOR, GELİŞİYORUZ

Son değişiklik zamanı: 07.02.2024, 21:59Özel Beyhekim Hastanesi – Her Hakkı Saklıdır.Powered by: EVS Dijital

Son değişiklik zamanı: 07.02.2024, 21:59