Prof. Dr. Havva Belma KOÇER

Prof. Dr. Havva Belma KOÇER

Title:

Description:


Prof. Dr. Havva Belma KOÇER

Prof. Dr. Havva Belma KOÇER

Uzmanlık: Genel Cerrahi Uzmanı (Meme ve Endokrin Cerrahisi)

Doğum Tarihi: 29 Ağustos 1970

Eğitim: 1987-1994 Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi

1995-1999 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANEAH), 2. Genel Cerrahi Kliniği

Deneyim

2000-2001 Sağlık Bakanlığı bursu; araştırma görevlisi, Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi; Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Genetiği

2001-2006 Başasistan (ANEAH)

2006-2007 National Cancer Institute’un Research Scholarship bursu; Meme Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi, Magee-Womens Hospital of University of Pittsburgh Medical Center, USA

2007 Doçentlik Ünvanı

2009 Meme Cerrahi Derneği Bursu, Royal Marsden Hastanesi (İngiltere) Onkoplastik Cerrahi Eğitimi

2009-2014 Meme-Endokrin Cerrahisi Kliniği (ANEAH)

Başasistan-Eğitim Görevlisi

2014-2022 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Anabilim Dalı Başkanı

2022-2023 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Öğretim Üyesi

KURS SEMİNER VE ALINAN SERTİFİKALAR

2003 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi Düzenleme Kurulu üyeliği

2003–2004 Temel İmmünoloji ve Tümör Biyolojisi (no–1782)

2004 Türk Cerrahi Yeterlilik Board Sınavı

2005 İstatistik Kursu; Hacettepe Üniversitesi

2005 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi Düzenleme Kurulu üyeliği

3.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi Deney Hayvanları Kursunda Eğitmenlik

2007 4. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi Düzenleme Kurulu üyeliği,

4.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi Deney Hayvanları Kursunda Eğitmenlik

2013 SENATURK Level III Masterclass on Oncoplastic Breast Surgery kursu

2015 Tiroid ultrasonografi Kursu, Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-25 Nisan 2015

2015 Meme Ultrasonongrafi Kursu, International Breast Ultrasonografi School sertifikası, 18-20 Haziran 2015, İstanbul

2018 21. Ulusal Cerrahi Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi

2023 1. Uluslarası, 4. Ulusal Meme Cerrahi Kongresi Başkan Yardımcısı

Ödüller:

1999 Türk Cerrahi Derneği-Sanofi Pharma Tromboz Araştırma Vakfı 4. Araştırma Proje yarışması teşvik ödülü

Kolorektal kanserli hastalarda MUC2 ve MUC5AC gen ekspresyonun önemi

2003 Türk Cerrahi Derneği-Sanofi Pharma Tromboz Araştırma Vakfı 7. Araştırma Proje yarışması teşvik ödülü

Meme kanseri lenf nodu metastazında İnsulin rezistansı ve VEGF-C`in önemi: Prospektif Klinik Çalışma

2005 Sözel Bildiri “Üçüncülük ödülü”.  Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 31 Ağustos- 4 Eylül 2005.

Fournier gangreni olan yaşlı hastalarda mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler.

2007 Sözel Bildiri “ En iyi çalışma ödülü”. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, 5–9 Eylul 2007.

                              Vasküler endotelyal büyüme faktörü; Postmastektomi lenfodeminde bir risk faktörü müdür?    

2019 Sözel Bildiri “Üçüncülük Ödülü”. 15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

Preoperative plasma level of matrix metalloproteinase and their inhibitors in breast cancer patients.   

2022 Sözel Bildiri “Birincilik Ödülü”. Triple negatif meme kanserinde IL-6 ve STAT3’ün prediktif rolünün araştırılması.  22. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 17. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, 23-27 Mart 2022.

ÜYE OLUNAN DERNEK VE STK’LAR

Türk Tabipler Birliği

Türk Cerrahi Derneği

Travma Derneği

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu

Meme Cerrahisi Derneği

Kolon ve Rektum Derneği

GastroCerrahi Derneği

Senatürk Senoloji Akademisi Üyesi

Turkish-Bulgarian Endocirne & Breast Surgery Club üyesi

Ankara Meme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2014)

Türk Cerrahi Derneği Board Sınavı Komisyon Üyesi-2016-2022

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Kurulu Üyesi-2022-2026

YABANCI DİL

İNGİLİZCE

TEDAVİ ALANLARI

Çalışma alanları Meme ve Endokrin cerrahisi olup Meme Hastalıkları (iyi huylu meme hastalıkları, yüksek riskli lezyonlar, meme enfeksiyonları), Meme Kanseri ve cerrahi tedavisi, Onkoplastik Meme Cerrahisi, Meme rekonstrüksiyonu (Otolog veya Protez ile), Tiroid hastalıkları ve cerrahisi, Tiroid kanseri ve cerrahisi (Boyun Diseksiyonu), Paratiroid hastalıkları ve cerrahi tedavisi ile ilgilenmektedir.


Category
GENEL CERRAHİ


Beyhekim Resmi Logo

YENİLİYOR, YENİLENİYOR, GELİŞİYORUZ

Son değişiklik zamanı: 07.02.2024, 21:59Özel Beyhekim Hastanesi – Her Hakkı Saklıdır.Powered by: EVS Dijital

Son değişiklik zamanı: 07.02.2024, 21:59